Home klein

 

onze school

 

contact

 

kalender

 

links

 

schoolreglement 

 

school drukknop onderwijsregelgeving klein

 

kinderopvang 

 

fotos

oudercomite

inschrijvingen

 

Voor- en naschoolse opvang:
Voor volgende opvangmomenten dienen jullie in te schrijven bij de vzw Familia, telefonisch via
0492/237241 of 089/380234 bij de verantwoordelijke Cindy Claes.
Meer inlichtingen (kostprijs,…) kan u verkrijgen via www.kdvfamilia.be

Opvangmoment         Plaats                                           opvanguren
Vóór de school             In de school                                  07.00 – 08.30 uur
Na de school                In Plaggenstraat 4 – Genk           15.30 – 18.30 uur
Woensdagnamiddag    In Plaggenstraat 4 – Genk           12.20 – 18.30 uur
Vakantie- en vrije dagen    In Plaggenstraat 4 – Genk      07.00 – 18.30 uur
Opvang op zaterdag    In Pardoes, Halmstraat 3 – Genk  08.00 – 18.00 uur

Voor de korte naschoolse opvang dient u niet op voorhand in te schrijven.
Meer inlichtingen (kostprijs,…) kan u verkrijgen tijdens de opvangmomenten op school.
Opvangmoment         Plaats               opvanguren
Na de school               In de school      15.30 – 16.30 uur

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.